MBX Profile

CONTACT & LEGAL NOTICES

KONTAKT & UTGIVNING

menden buchstaben GmbH & Co. KG
Landsberger Straße 80
45219 Essen
Germany

Telephone: +49 2054 8788-0
Telefax: +49 2054 8788-444

Email: info@menden-buchstaben.de
Internet: www.menden-buchstaben.de

limited commercial partnership:

Company’s seat: Essen
Registry court Essen: HR A 4250

personally liable partner: Menden GmbH
Company’s seat: Essen
Amtsgericht Essen:HR B 7861
Management: Michael Menden, Marcus Menden

Upphovsrätt:
Copyright © 2010 by Menden Buchstaben KG. Alla rättigheter förbehålls.

Innehållet på den här webbsidan skyddas av upphovsrättslagen. Utan skriftligt tillstånd av Menden Buchstaben KG får innehållet på den här sidan inte reproduceras på något sätt eller bearbetas, mångfaldigas eller spridas med användning av elektroniska system, om inte det motsatta uttryckligen har angivits.   

DATASKYDD

Den som går in på vår webbsida är inte förpliktigad att tala om vem han är. Vårt system identifierar endast den webbsida, från vilken du kommer till oss, de webbsidor du klickar på hos oss och namnet på din internetoperatör. Den här informationen utvärderar vi för statistiska syften och din anonymitet garanteras.

Personrelaterade uppgifter sparas endast av oss, om du meddelar oss dem exempelvis vid eller för genomförande av avtal och du ger tillstånd till det, vilket dock är nödvändigt för att genomföra avtalen.

Uppgifterna exporteras inte till stater utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De personrelaterade uppgifter som begärts inom ramen av våra webbsidor för att förbereda och genomföra slutande av avtal, används enbart för att genomföra avtalen och bearbeta dina förfrågningar. I övrigt lämnas inget vidare till tredje man. Ditt samtycke kan självklart när som helst dras tillbaka med framtida verkan.

På vår webbsida finns länkar som hänvisar till sidor hos tredje man. Såtillvida detta inte är uppenbart, vill vi uppmärksamma att det handlar om en extern länk. Vi kan inte påverka innehåll och utformning av de här sidorna hos andra företag. Uppgifterna och försäkringarna i den här dataskyddsförklaringen gäller därför endast för våra webbsidor och inte för andras webbsidor.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Trots noggrann kontroll av innehållet ansvarar vi inte för innehållet på externa länkar. För innehållet på de länkade sidorna ansvarar uteslutande sidornas innehavare.

Menden Buchstaben KG kontrollerar och uppdaterar hela tiden informationen på sina webbsidor. Trots all noggrannhet kan uppgifter ha kommit att ändras. Därför ansvaras inte eller ges någon garanti för att informationen som har ställts till förfogande är aktuell, korrekt och fullständig.

Den här webbsidan bearbetas och uppdateras ständigt med stor noggrannhet. Om du ändå skulle lägga märke till felaktigheter eller om du har uppslag, kommentarer eller frågor om den här webbsidan, vänd dig till  info@menden-buchstaben.de och ange konkret en enskild sida eller ett område.
© Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna [Utgivning]