MBX Profile

FASTSÄTTNINGSTEKNIKER

UPP I LUFTEN MED MBX: SVÄVA FRITT GÅR INTE
RIKTIGT ÄN. MEN VI ARBETAR PÅ DET.

Speciellt platta och fi ligransbokstäver ställer nya krav på fastsättningstekniken. De passar inte till de vedertagna massiva fastsättningslösningarna. Som alternativ lämpar sig en 5 mm aluminiumgrundplatta som per laser skärs till i bokstavsform och som skapar filigranövergångar mellan bokstäverna. Pendlarna från taket och väggfästningarna skärs likaså ut ur grundplattan. Kablarna dras osynligt med platta bandkablar.

VÄGGAR, TAK OCH FASSADER
MBX STÅR FÖR PERFEKT UTSEENDE.


SKRUVFASTSÄTTNING
En direkt vägg- eller blindfastsättning sker med speciella rostfria stålbultar.

STICKFASTSÄTTNING

En strömförande stickförbindelse kan enkelt åstadkommas med olika CINCH kontakter. Uteslutande avsedda för inomhusanvändning.

DUBBELKANAL
Med stabila u-profi l kabelkanaler i dimensionerna 10 / 10, 15 / 15 eller 20 / 20 kan bokstäverna konfektioneras montagefärdiga direkt från fabriken.
 

ENKELLIST
För MBX-skrift på endast en grundskena offererar vi fi ligransgradkonstruktioner i dimensionerna 25 / 25 och 30 / 30.

STRÖMFÖRANDE
Dessa aluminiumprofi ler med måtten 10 x 12 mm erbjuder fi ligransförbindelser till förmånligt pris och framför allt förbindelser utan kabel mellan bokstäverna.
 
© Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna [Utgivning]