MBX Profile

ANVÄNDNINGEXEMPEL

INGEN LJUSREKLAM ÄR LIK NÅGON ANNAN.
DÄRFÖR PRESENTERAR SIG MBX STÄNDIGT PÅ NYTT.

Vare sig indoor, outdoor eller IP65, vare sig ljuset strömmar ut direkt framåt eller åt sidan, vare sig i stor eller i liten skala – MBX ger kreativiteten helt fria tyglar. Tala med oss om den lösning som passar bäst åt er. På den här sidan visar vi bara ett litet urval av tänkbara konfi gurationer.

MBX 6

LJUSTUTFLÖDE:

BAKVÄGG:
FRAMSIDA

ALUMINIUMPLÅT

MBX 9

LJUSTUTFLÖDE:


BAKVÄGG:
FRAMSIDA
KANT

ALUMINIUMPLÅT

MBX 3

LJUSTUTFLÖDE:

BAKVÄGG:
BAKSIDA

3 mm PLEXIGLAS GS

MBX 6.3

LJUSTUTFLÖDE:


BAKVÄGG:
FRAMSIDA
BAKSIDA

3 mm PLEXIGLAS GS

MBX 9.3

LJUSTUTFLÖDE:BAKVÄGG:
FRAMSIDA
KANT
BAKSIDA

3 mm PLEXIGLAS GS

MBX 3.3

LJUSTUTFLÖDE:


BAKVÄGG:
KANT
BAKSIDA

3 mm PLEXIGLAS GS
© Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna [Utgivning]