MBX Profile

MENDEN BUCHSTABEN - ÖVER 85 ÅRS KNOW-HOW

MBX KOMMER FRÅN BÄSTA FAMILJ
FRÅN SPECIALISTEN PÅ ILLUMINERAD KOMMUNIKATION.

Menden Buchstaben GmbH & Co. KG betraktar sig som erfaren partner till ljusreklamföretag och reklamtekniker i Europa. 260 medarbetare tillverkar vägvisande ljusreklamprodukter i Essen och Berlin med modernaste produktionsanläggningar och unik produktionsteknik. Över 50 procent av alla Mendenprodukter går på export. Den permanenta nyutvecklingen av innovativa produktidéer blir således en fast beståndsdel i Mendens fi losofi . Så började Menden redan 1993 som första företag att använda egna automatiserade maskiner för framställningen av reliefkroppar – 1998 arbetade de redan med LEDteknologi. Därvid använder Menden Buchstaben GmbH & Co. KG sin innovationsstyrka mycket medvetet för att säkerställa sina kunders konkurrensförmåga. Ett modernt och tidsenligt corporate-identity-förverkligande kräver nya produktionstekniker, nya material, nya teknologier – och framför allt nya produktidéer på högsta kvalitetsnivå. Att offerera detta har Menden Buchstaben GmbH & Co. KG sett som sin plikt – och det i över 85 år.

KONTAKT

MENDEN BUCHSTABEN GMBH & CO. KG
Landsberger Straße 80
45219 Essen
Germany

T: +49 2054 8788-0
F: +49 2054 8788-444

E: info@menden-buchstaben.de
I: www.menden-buchstaben.de
© Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna [Utgivning]