MBX Profile

RELIEFBOKSTÄVER PÅ NYTT SÄTT

MBX FÖRÄNDRAR INTE ALLT.
MEN MYCKET BLIR BÄTTRE.

Den som ger sig ut på gågatan ser det redan vid första ögonkast: som standardelement i ljusreklamen är fasadbelysta reliefbokstäver idag oumbärliga i företagens kommunikationsrepertoar. Och därför gäller just här: profil är inte lika med profi l. Den här broschyren presenterar en ny profilgeneration som kommer att utgöra en ny måttstock för en varaktig användning av högvärdiga reliefbokstäver: den nya MBX-profilen. Den förändrar inte allt – men den optimerar ytterst avgörande kriterier. Hittills har man uppnått en optimal ljusfördelning för extremt fl ata reliefbokstäver genom att gjuta in noggrant placerade LED-moduler i en klar massa. En nackdel är den dåliga värmeavledningen – och i synnerhet även den dåliga åtkomsten. Det går inte att byta ut eller underhålla ingjutna LED-moduler. Här gäller det att hitta nya vägar. Miljömässigt och ekonomiskt är det oacceptabelt att produkter av så hög kvalitet måste slängas likt engångsvaror efter några få år. Gemensamt med kunder och partner har Mendens ingenjörer tagit fram ett profilsystem där man kan undvara gjutmassan. Efter en utvecklingsfas på över två år och en mängd utmattningsprov är systemet nu fullmoget in i minsta detalj: den nya Menden MBX-profilen.

MBX finns som indoor-, outdoor- och IP65-variant. Den lätttillgängliga placeringen av en 12-volt LED-modul tillåter ett problemfritt underhåll och en utmärkt värmeavledning. Ljustätheten kan varieras allt efter användningssyfte – i inköpscentra exempelvis upp till 3000 cd / m². Känsliga områden med föreskriven låg ljustäthet kan likaså täckas genom en kombination av varmvita LED-moduler med exakt anpassat akrylglas. Speciellt för MBX har dessutom nya fastsättningstekniker tagits fram. Dessutom: MBX reliefbokstäver är till 100 procent återvinningsbara. Menden garanterar att de tas tillbaka gratis och lämnas till återvinning. Bilda dig en egen uppfattning om den nya vägvisande MBX-profilen. Vårt MBX-team står alltid till förfogande för en produktpresentation eller med varuprover.

SKRÄDDARSYDD INNOVATION.

 

MBX ÄR PÅLITLIG.

  • INDOOR, OUTDOOR OCH IP65
  • INDUSTRIELL TILLVERKNING GARANTERAR HÖGSTA BEARBETNINGSKVALITET
  • LED-MODULER MED HÖGVÄRDIG CHIPLITE SMD TEKNOLOGI
  • KORTA LEVERANSTIDER
  • FEM ÅRS GARANTI PÅ ALLA MBX BOKSTAVSKROPPAR TVÅ ÅRS GARANTI PÅ ALLA MBX LED-MODULER
© Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alla rättigheter förbehållna [Utgivning]