MBX Profile

CONTACT & IMPRESSUM

CONTACT & IMPRESSUM

menden buchstaben GmbH & Co. KG
Landsberger Straße 80
45219 Essen
Germany

Telefoone: +49 2054 8788-0
Telefax: +49 2054 8788-444

Email: info@menden-buchstaben.de
Internet: www.menden-buchstaben.de

limited commercial partnership:

Company’s seat: Essen
Registry court Essen: HR A 4250

personally liable partner: Menden GmbH
Company’s seat: Essen
Amtsgericht Essen:HR B 7861
Management: Michael Menden, Marcus Menden

Auteursrecht:
Copyright © 2010 by Menden Buchstaben KG. Alle rechten zijn voorbehouden.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Menden Buchstaben KG mag de inhoud van deze site in geen enkele vorm worden gereproduceerd of met gebruikmaking van elektronische systemen worden verwerkt, vermenigvuldigd of verspreid, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld.  

GEGEVENSBESCHERMING

Wie onze websites bezoekt is niet verplicht mee te delen, wie hij of zij is. Ons systeem herkent alleen de website vanwaar u ons bezoekt, de websites waarop u bij ons klikt en de naam van uw internetserviceprovider. Wij maken van deze informatie gebruik voor statistische doeleinden, waarbij uw anonimiteit beschermd blijft.

Wij vragen alleen naar persoonsgegevens, wanneer u ons deze bijvoorbeeld meedeelt bij of voor het uitvoeren van de overeenkomst en uw toestemming hiervoor geeft, wat voor de uitvoering van de overeenkomsten beslist noodzakelijk is.

Er vindt geen export van de gegevens plaats naar staten buiten het Europese economische gebied.

De persoonsgegevens waarnaar wij vragen in het kader van onze websites voor de voorbereiding en uitvoering van het sluiten van de overeenkomsten, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst en behandeling van uw aanvragen. Overigens worden er geen gegevens aan overige derden doorgegeven. Uw desbetreffende toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde met uitwerking voor de toekomst intrekken.

U vindt op onze website links die verwijzen naar de sites van derden. Voor zover dit niet duidelijk zichtbaar is, maken wij u erop attent, dat het een externe link betreft. Wij hebben geen invloed op de inhoud en de vormgeving van deze sites van andere aanbieders. De informatie en verzekeringen in deze privacyverklaring gelden daarom uitsluitend voor onze websites en niet voor die van andere aanbieders. 

AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING

Ondanks een zorgvuldige controle van de inhoud, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de aan de link gekoppelde sites zijn uitsluitend de exploitanten van de desbetreffende sites verantwoordelijk.

Menden Buchstaben KG controleert en actualiseert voortdurend de informatie op zijn websites. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens ondertussen zijn gewijzigd. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie kan daarom niet worden aanvaard.

Deze website wordt met grote zorgvuldigheid voortdurend bijgewerkt en geactualiseerd. Voor zover u desondanks nog fouten ziet of suggesties, commentaar of vragen met betrekking tot deze website heeft, wendt u zich dan a.u.b., eventueel met concrete verwijzing naar afzonderlijke pagina’s of gedeelten, tot: info@menden-buchstaben.de
© Copyright 2010 by Menden Buchstaben GmbH & Co. KG - Alle rechten voorbehouden [Impressum]